200 кФ сыйымдылығы 100 вольтты айырмашылыққа есептеледі. Содан кейін оның тақталары басқа конденсаторға параллель қосылады және плиталар арасындағы ықтимал айырмашылық 60 вольтке дейін төмендейді. Екінші сыйымдылықтың сыйымдылығы қандай?


жауап 1:

Конденсатордың теңдеуін қолданайық:

Q = C. V

Q - заряд, C - сыйымдылық және V кернеу.

Q0 = C0. V0, мұндағы C0 - 200 пФ, ал V0 - 100 В.

Егер біз конденсаторларды параллель қосатын болсақ, онда кернеуді екеуіне теңестіреміз, осылайша:

V = Q / C ==> Q0 '/ C0 = Q1 / C1

Мұндағы Q0 'екіншісін және Q1 мен С1 гомологты қосқаннан кейін 200pF конденсатордағы заряд.

Жалпы заряд сақталатындығын білеміз, сондықтан:

Q0 = Q0 '+ Q1

Q0 '= C0 екенін білеміз. V1, мұндағы V1 = 60 В.

Бізде үш теңдеу және үш белгісіз Q0 ', Q1 және C1. Сіз оны шешіп, содан кейін тұрақтылардың мәндерін енгізе аласыз.

Сәттілік!