Ток трансформаторының релесі мен қалыпты жылу жүктемесінің релесінің айырмашылығы неде?


жауап 1:

Жалпы, CT дифференциалды қорғауда қолданылады. Бұл жағдайда реле кіріс және шығыс тогы бірдей болмаған кезде жұмыс істейді. Бұл токтардың айырмашылығы шынайы және шынайы туындылар арқылы өтеді.

Термиялық OLR-де шамадан тыс жүктеме салдарынан токтың жоғары болуына байланысты реле жүреді.

Жұмыс істеп тұрған ток трансформаторы негізінен ағымдағы айырмашылықты және термиялық OLR артық жүктеме тогын жазады.