Физикадағы біркелкілік пен сәйкессіздік арасындағы айырмашылық неде?


жауап 1:

Жылдамдыққа мысал келтірейік.

Біркелкі жылдамдық жылдамдық мәні мен жылдамдық бағыты бірдей екенін білдіреді: жылдамдық мәнінің өзгеруі және жылдамдық векторының өзгеруі болмайды.

Біркелкі емес жылдамдық

  1. Жылдамдық мәні өзгереді, бірақ бағыты бірдей. Мәні бірдей, бірақ бағыты өзгереді. Жылдамдық мәні және жылдамдық векторының бағыты өзгереді.

жауап 2:

Әр физикалық шама кеңістіктік және уақытша координаталардың қызметі ретінде сипатталады. Мысалы, температура T (x, y, z, t). Мөлшері егер аймақтың барлық нүктесінде бірдей болса, оның мөлшері тіпті аймақта болады деп айтылады. Уақыт өте келе мән өзгеруі мүмкін, бірақ барлық аймақтарда бірдей.